Program

Creative Thinking – The Neuroscience of Innovation

Complexity and uncertainty require new ideas and innovative solutions. Although all companies globally talk about innovation very few manage to infuse a genuine creative-thinking culture. This is because, unknowingly, we block creative thinking more often than not, lowering the ability of our teams to develop reliably innovative solutions that work. By diving into the inner workings of the human brain Dr. Nikolaos Dimitriadis provides all the necessary science and practical business models for increasing creative thinking drastically within yourself and in your company.

Key Take Away 1: Deep understanding of how creative problem-solving works in the brain and which are the key barriers that constantly harm innovative thinking.

Key Take Away 2: Cutting-edge scientific models for boosting innovation on personal, team and company levels.

Audience profile:

  • Middle and top management across all industries.
  • Entrepreneurs (Directors & Owners).
  • Startups (Founders & Entrepreneurs).
  • Small and Medium Enterprises.
  • Multinationals.

Predavatelj/i:

Domel

Matjaz Čemažar

Po končani Osnovni šoli je postal štipendist Iskre Elektromotorji. Po končani srednji tehniški šoli v Kranju leta 1991 je nadaljeval študij na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani. V letu 1996 je diplomiral s tematiko EC motorjev za direktni pogon pralnega stroja in se zaposlil v podjetju Domel. Kot mladi raziskovalec iz industrije je v letu 2001 dokončal magisterij na Fakulteti za elektrotehniko. V letu 2016 je zaključil magistrski študij poslovnih ved na Ekonomski fakulteti v Ljubljani s temo izzivov preoblikovanja proizvodnih podjetij na prehodu v 4. industrijsko revolucijo. V Domelu je bil ves čas v različnih vlogah vključen v proces razvoja novih izdelkov, v začetku kot projektant elektromotorjev. Od leta 2007 do 2018 je bil kot direktor razvoja in raziskav odgovoren za strateške usmeritve in razvoj produktne platforme podjetja Domel. Začetki kariere so bili v koncipiranju in snovanju novih elektronsko komutiranih motorjev. Znanje je nadgradil s poznavanjem trga preko dela s kupci kot produktni vodja. Preko EU in SLO projektov se je aktivno vključil v sooblikovanje platforme za vodikove tehnologije in sooblikoval Razvojni center za Vodikove tehnologije ter sodeloval pri nastajanju Centra odličnosti za nizko ogljične tehnologije. Vodil je dva projekta v sklopu Znanje za mir, kjer je povezoval raziskovalno sfero z aplikativnimi raziskavami za Slovensko Vojsko. Na področju razvoja vodikovih tehnologij je sodeloval na več EU projektih, med drugim tudi koordiniral razvojne aktivnosti na enem od delovnih sklopov. V nadaljevanju je sooblikoval Razvojni center NELA – Napredna elektroindustrija, ki uspešno posluje od leta 2012 in povezuje 9 slovenskih podjetij iz elektroindustrije. Vključen je v tri strateške razvojno inovacijske projekte – SRIP, kjer zastopa interese industrije pri strateških razvojnih usmeritvah. Kot član upravnega odbora je vključen tudi v Združenje Elektro in Elektronske industrije pri GZS. Z letom 2018 pa je prevzel mesto predsednika uprave Domel Holding d.d.

Dimenzija dogodka

Poslovno  mreženje

Poslovno mreženje

Novi trendi in znanja

Novi trendi in znanja

Okrogle mize in navdihujoče diskusije

Okrogle mize in navdihujoče diskusije

Interaktivne, praktično usmerjene  delavnice

Interaktivne, praktično usmerjene delavnice

Za vse, vključene v transformacijo podjetja

Za vse, vključene v transformacijo podjetja

Kotizacija

Individualna prijava

250 EUR (brez DDV)

Skupinska prijava

do 5 udeležencev - 970 EUR (brez DDV)
do 10 udeležencev - 1.800 EUR (brez DDV)
Za več informacij o skupinski prijavi nas kontaktirajte na cpoef@ef.uni-lj.si.

Za podjetja, člane SRIPT-a, je udeležba na programu brezplačna. Ob prijavi v opombe navedite kodo SRIPT.

Cena kotizacije je enotna in vključuje udeležbo na celotnem programu, pri čemer si vsak udeleženec sestavi svoj želeni obseg programa.
V primeru premajhnega števila prijavljenih na posamezno delavnico, si pridržujemo pravico do odpovedi te delavnice. Povračilo kotizacije je možno zgolj za odjave prejete do vključno 16. aprila 2021. V primeru, da ste na dogodek prijavljeni, se ga pa ne udeležite (brez pravočasne odjave) vračila kotizacije ni. Morebitna sprememba izbire delavnic je mogoča do 16. aprila 2021.

* V ceno kotizacije ni vključen DDV.

Pomembne informacije glede vaše prijave

Pomembne informacije


Podjetja za prijavo več udeležencev izpolnite prijavo za vsakega udeleženca posebej.

PRIJAVE sprejemamo do zapolnitve mest preko elektronske prijavnice. Potrditev prijave in povzetek izbranih delavnic vam bomo poslali na vaš elektronski naslov.

ODJAVE upoštevamo do 16. aprila 2021, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

PLAČILO Račun vam bomo izstavili 14 dni pred dogodkom ali po dogodku.

Partnerji

Organizator

Logo_EKP_sklad_za_regionalni_razvoj_SLO MGRT-logotip-e1490791644839 TGZ_SRIPT_logo_final