Program

Customer Journey Mapping – Maximising Customer Value and Adapt to New Digital Reality

Most organisations focus on the ‘top of the funnel’ (TOFU) while neglecting the MOFU and BOFU – your own comms channels that can be a winning strategy. Mapping Customer Journey (CJ) is one of the biggest money generators in a company, yet it is often misunderstood and neglected. It is also the answer to new forms of customer intimacy, purpose – and digital transformation (otherwise, an empty phrase…). Why CRM is not ‘something we send every Tue at 10am’?  

Key Take Away 1: Mapping a CUSTOMER JOURNEY is one of the biggest money makers for companies
Key Take Away 2: Mapping out CUSTOMER JOURNEY is often the beginning of digital transformation

Topics:

 • What is a Customer Journey (CJ)?
 • How to map it out (key steps, touch points, personas, pain points, pain quantification.)?
 • Who needs to participate?
 • How to prioritise which ‘pain points’ to resolve first?
 • Developing strong Value Exchange for each step/touch point/persona.
 • Examples of various CJs in practice + actions in various ones.

Audience profile:

 • Middle management across all industries.
 • Marketing and PR directors and managers.
 • Entrepreneurs.
 • Startups (Founders & Entrepreneurs).
 • Small and Medium Enterprises

Predavatelj/i:

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Primož Banovec

Doc. dr. Primož Banovec, univ. dipl. inž. gradb. – hidrotehnična smer je diplomiral na UL FGG leta 1995, v letu 1996 izvedel specialistični študij projektnega vodenja v gradbeništvu na CUOA – Vicenza (Italija), Doktoriral leta 2001 na UL FGG in v letu 2002 ter 2003 izvedel podoktorsko usposabljanje na Univerzi v Trstu. V tem času je bil zaposlen na UL FGG in ustanovil podjetje Inštitut za vodarstvo, ki se ukvarja z razvojem in aplikacijo naprednih znanj na področju vodarstva. Podjetje spada v vrh podjetij v Sloveniji na področju modeliranja poplav in zmanjševanja poplavne ogroženosti. Z nekaterimi večjimi referenčnimi projekti v tujini. Z vidika razvojno raziskovalnega dela je sodeloval v več projektih na področju oskrbe s pitno vodo – nacionalni projekti – npr. CRP, mednarodni projekti s področja oskrbe s pitno vodo, optimizacije delovanja vodovodnih sistemov: WATERLOSS (www.waterloss-project.eu), DRINKADRIA (http://drinkadria.fgg.uni-lj.si), FRAMWAT in PROLINE-CE. Aktivni mednarodni projekti: MUHA (Adrion), TEACHER (Central Europe), WACOM (DTP), OPTAIN (H2020) in EDICITNET (H2020) naslavljajo široko področje vodarstva, še posebej v okviru prilagajanja podnebnim spremembam. Številni objavljeni članki v domači in tuji literaturi so dostopni na informacijskem sistemu Cobiss (ID raziskovalca 15622). Je član IZS (G.3151) za razvoj podpornih orodij na področju zaščite in reševanja je v letu 2014 prejel Bronasti znak civilne zaščite Republike Slovenije. Na tem področju je razvijalec nekaterih osrednjih orodij za potrebe odziva na naravne in druge nesreče: POTROG, Razlitje.

Dimenzija dogodka

Poslovno mreženje

Poslovno mreženje

Novi trendi in znanja

Novi trendi in znanja

Okrogle mize in navdihujoče diskusije

Okrogle mize in navdihujoče diskusije

Interaktivne, praktično usmerjene delavnice

Interaktivne, praktično usmerjene delavnice

Za vse, vključene v transformacijo podjetja

Za vse, vključene v transformacijo podjetja

Kotizacija

Individualna prijava

250 EUR (brez DDV)

Skupinska prijava

do 5 udeležencev - 970 EUR (brez DDV)
do 10 udeležencev - 1.800 EUR (brez DDV)
Za več informacij o skupinski prijavi nas kontaktirajte na cpoef@ef.uni-lj.si.

Za podjetja, člane SRIPT-a, je udeležba na programu brezplačna. Ob prijavi v opombe navedite kodo SRIPT.

Cena kotizacije je enotna in vključuje udeležbo na celotnem programu, pri čemer si vsak udeleženec sestavi svoj želeni obseg programa.
V primeru premajhnega števila prijavljenih na posamezno delavnico, si pridržujemo pravico do odpovedi te delavnice. Povračilo kotizacije je možno zgolj za odjave prejete do vključno 16. aprila 2021. V primeru, da ste na dogodek prijavljeni, se ga pa ne udeležite (brez pravočasne odjave) vračila kotizacije ni. Morebitna sprememba izbire delavnic je mogoča do 16. aprila 2021.

* V ceno kotizacije ni vključen DDV.

Pomembne informacije glede vaše prijave

Pomembne informacije


Podjetja za prijavo več udeležencev izpolnite prijavo za vsakega udeleženca posebej.

PRIJAVE sprejemamo do zapolnitve mest preko elektronske prijavnice. Potrditev prijave in povzetek izbranih delavnic vam bomo poslali na vaš elektronski naslov.

ODJAVE upoštevamo do 16. aprila 2021, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

PLAČILO Račun vam bomo izstavili 14 dni pred dogodkom ali po dogodku.

Partnerji

Organizator

Logo_EKP_sklad_za_regionalni_razvoj_SLO MGRT-logotip-e1490791644839 TGZ_SRIPT_logo_final