Program

Vodenje sprememb s harvardsko simulacijo

Delavnica nudi vpogled v vodstvene veščine in veščine upravljanja in udejanjanja sprememb. Izkusili boste spletno simulacijo o procesu uvajanja inovacije, razpravljali o študiji primera vodenja digitalne preobrazbe in se preizkusili v vlogi agenta sprememb, zadolženega za uvajanje inovacije v konkretnem podjetju. Preko uporabe harvardske računalniške simulacije bodo udeleženci izzvani pravilno razporediti ukrepe udejanjanja zastavljene spremembe glede na svojo vlogo in ostale izzive, s katerimi se srečuje konkretna organizacija. Na tej osnovi bomo gradili povezavo med lastnimi procesi sprememb in najnovejšimi raziskovalnimi spoznanji o uspešnih praksah spreminjanja organizacij.

Pridobljeno znanje:

Delavnica nudi vpogled v veščine vodenja sprememb. Preko uporabe harvardske računalniške simulacije bodo udeleženci izzvani pravilno razporediti ukrepe udejanjanja zastavljene spremembe glede na svojo vlogo in ostale izzive, s katerimi se srečuje konkretna organizacija.

Na tej osnovi bomo gradili povezavo med lastnimi procesi sprememb in najnovejšimi raziskovalnimi spoznanji o uspešnih praksah spreminjanja organizacij.

PROFIL UDELEŽENCEV:

  • vsi agenti sprememb, zadolženi za uvajanje inovacij ter drugih sprememb v organizacijska okolja,
  • vodstveni kadri,
  • vodje inovacijskih laboratorijev,
  • zaposleni na področju produktnega vodenja,
  • projektni vodje,
  • R&D specialist.

Predavatelj/i:

Saša Jazbec

Mag. Saša Jazbec ima 25 let delovnih izkušenj na področju upravljanja denarne in fiskalne politike, mednarodnih finančnih trgov, poslovanja evropskih institucij in je poznavalka sistema slovenskih javnih financ in fiskalnih pravil. Med študijem na Ekonomski fakulteti je bila demonstratorka na področju statistike in uvoda v narodno gospodarstvo, po diplomi pa je pridobila habilitacijski naziv asistentke za mednarodne finance. Prve delovne izkušnje je pridobila na Ljubljanski borzi, nato je bila v Banki Slovenije upravljavka deviznih rezerv, leta 2002 pa je prevzela vodenje oddelka za upravljanje tveganj. Bila je članica ekipe za prevzem evra, članica delovne skupine Evrosistema za upravljanje premoženja in udeleženka sestankov odbora za denarno politiko. Od leta 2013 do 2017 je kot generalna direktorica direktorata za proračun na Ministrstvu za finance vodila upravljanje javnih financ, od leta 2017 do 2020 pa je bila državna sekretarka v dveh vladah, pristojna za javne finance, računovodstvo, proračunski nadzor in javna plačila. V obdobju 2014–2016 je bila proračunska ekipa ključni spodbujevalec strukturnih reform, potrebnih za konsolidacijo javnih financ in gospodarsko neodvisnost Slovenije. Ukrepi so bili s področij davčnega sistema, pokojninskega in zdravstvenega varstva ter sistemov socialne varnosti in plač v javnem sektorju. Zavzema se za učinkovito porabo javnega denarja, k rezultatom usmerjen proračun ter dolgoročno vzdržnost in preglednost javnih financ. Na tem področju je ekipa pod njenim vodstvom vzpostavila spletno stran https://proracun.gov.si z dnevno posodobljenimi prihodki in odhodki državnega proračuna, desetletno zgodovino javne porabe po programskih področjih in z naborom projektov, sofinanciranih iz državnega proračuna. V svoji karieri je aktivno sodelovala na mednarodnih konferencah, seminarjih, simpozijih, predavanjih, okroglih mizah o številnih vidikih javnih financ in je promotorka finančne pismenosti. Je avtorica več člankov s področja javnih financ, pa tudi iz svojih popotniških in pohodniških izkušenj. Trenutno je zaposlena na Ministrstvu za finance v direktoratu za javno računovodstvo, ob tem pa sodeluje s Centrom za razvoj financ kot svetovalka v mednarodnem projektu Fiskalne posledice strukturnih reform in kot gostujoča predavateljica na fakultetah in v podjetjih.

Dimenzija dogodka

Poslovno  mreženje

Poslovno mreženje

Novi trendi in znanja

Novi trendi in znanja

Okrogle mize in navdihujoče diskusije

Okrogle mize in navdihujoče diskusije

Interaktivne, praktično usmerjene  delavnice

Interaktivne, praktično usmerjene delavnice

Za vse, vključene v transformacijo podjetja

Za vse, vključene v transformacijo podjetja

Kotizacija

Individualna prijava

250 EUR (brez DDV)

Skupinska prijava

do 5 udeležencev - 970 EUR (brez DDV)
do 10 udeležencev - 1.800 EUR (brez DDV)
Za več informacij o skupinski prijavi nas kontaktirajte na cpoef@ef.uni-lj.si.

Za podjetja, člane SRIPT-a, je udeležba na programu brezplačna. Ob prijavi v opombe navedite kodo SRIPT.

Cena kotizacije je enotna in vključuje udeležbo na celotnem programu, pri čemer si vsak udeleženec sestavi svoj želeni obseg programa.
V primeru premajhnega števila prijavljenih na posamezno delavnico, si pridržujemo pravico do odpovedi te delavnice. Povračilo kotizacije je možno zgolj za odjave prejete do vključno 16. aprila 2021. V primeru, da ste na dogodek prijavljeni, se ga pa ne udeležite (brez pravočasne odjave) vračila kotizacije ni. Morebitna sprememba izbire delavnic je mogoča do 16. aprila 2021.

* V ceno kotizacije ni vključen DDV.

Pomembne informacije glede vaše prijave

Pomembne informacije


Podjetja za prijavo več udeležencev izpolnite prijavo za vsakega udeleženca posebej.

PRIJAVE sprejemamo do zapolnitve mest preko elektronske prijavnice. Potrditev prijave in povzetek izbranih delavnic vam bomo poslali na vaš elektronski naslov.

ODJAVE upoštevamo do 16. aprila 2021, sicer zaračunamo celotno kotizacijo. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

PLAČILO Račun vam bomo izstavili 14 dni pred dogodkom ali po dogodku.

Partnerji

Organizator

Logo_EKP_sklad_za_regionalni_razvoj_SLO MGRT-logotip-e1490791644839 TGZ_SRIPT_logo_final